روش استعلام قیمت از ما:

  1. برای آگاهی از حدود قیمت جعبه خود با توجه به ابعاد گسترده آن ، از صفحه حدود قیمت استفاده نمایید.
  2. در صورت نیاز به برآورد دقیق ، ابتدا یکی از قالبهای ذیل را انتخاب و با فشار موس روی شکل آن فرم استعلام قیمت را دریافت و پس از تکمیل همراه با تصاویر خود برای ما از طریق ایمیل ارسال کنید.
  3. در صورتی که مشتری این کارگاه نمی باشید ، استعلامهای غیر حضوری شما مشمول ۲۰۰۰ تومان کارمزد خواهد بود. لطفا مبلغ کارمزد را به شماره کارت اعلام شده واریز و در فرم استعلام قید کنید .
  4. اگر درپاسخ به سوالات فنی فرم استعلام مشکل دارید فقط کالای خودرا بدرستی معرفی کنید و انتخاب بسته بندی مناسب  را به ما واگذار نمایید.
  5. استعلام قیمت حضوری و مشاوره در کارگاه رایگان می باشد ، از ملاقات با شما استقبال می کنیم.

۶۲۷۳-۵۳۱۰-۹۰۳۴-۹۲۲۴ بانک تجارت و یا ۴۷۷۴-۹۳۷۰-۷۰۱۶-۶۰۳۷ بانک کشاورزی بنام محسن افکاری 

ghalebha

 

 

دیدگاه‌ها بسته هستند.