استعلام قیمت (نوروز و آغاز سال جدید بر شما مبارک باد. ۱۵ فروردین ۹۴ شروع کار ماست)

  • برای آگاهی از حدود قیمت کار خود با توجه به ابعاد باز آن ، از صفحه لیست حدود قیمت استفاده نمایید .
  • دریافت استعلام دقیق و رسمی به شکل غیر حضوری ، با توجه به روش انحصاری ما در برآورد هزینه با نرم افزارهای ویژه ، مشمول ۲۰۰۰ تومان کارمزد خواهد بود .
  • برای استعلام غیرحضوری ، ابتدا با مراجعه به صفحه الگوهای قالب جعبه و بررسی تصاویر نمونه های تولید شده ، الگوی قالب مورد نیاز خود را انتخاب کنید. هر الگو دارای یک کد شناسه می باشد که باید در فرم استعلام قید شود.
  • بعد از انتخاب الگو ، فرم استعلام قیمت  را دریافت و پس از تکمیل ، آن برای ما از طریق ایمیل ارسال کنید .
  • ارسال تصاویر برای درک بهتر جعبه مورد نظر شما مفید خواهد بود. آنها را حتما همراه با فرم استعلام خود ارسال کنید.
  • اگر درپاسخ به سوالات فنی فرم استعلام مشکل دارید فقط کالای خودرا بدرستی معرفی کنید و انتخاب بسته بندی مناسب را به ما واگذار نمایید.
  • از پاسخ به فرمهای استعلام بدون کار مزد و از برآورد قیمت به شکل تلفنی معذوریم.
  • استعلام و مشاوره در کارگاه رایگان می باشد ، از ملاقات با شما استقبال می کنیم . (راهنمای مسیر)

تصویر فرم استعلام قیمت در برنامه اکسل(لطفا باز کنید) forme-estelam-94